NASZE BIURO    OFERUJEMY    NASZE CENY    INFORMUJEMY    KONTAKT    LINKI    UPRAWNIENIA  
Skala podatkowa w od 01.01.2009 do 31.12.2015 roku
Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad do
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 zł). Kwota wolna od podatku w 2010 r., w 2011 r., 2012 r., 2013 r. 2014 r. i w 2015 r jest taka sama jak w 2009 r.
Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą:
za okres 01.04.2015 - 30.12.2015 wynoszą:
 
Podstawowa do ubezpieczenia społecznego:   2.375,40
Podstawowa do ubezpieczenia zdrowotnego: 3.104,57
(51) 754,67 696,47* emerytalne, rentowe, chorobowe
(52) 279,41 279,41 zdrowotne
(53) 58,20 58,20 fundusz pracy

Razem

1 092,28 1034,08  
 

(* bez chorobowego)

ODSETKI
Odsetki ustawowe
Okres od 01.02.2003 od 25.09.2003 od 10.01.2005 od 15.10.2005 od 04.07.2013
Stawka % roczna 13% 12,25% 13,5% 11,5% 10%
Odsetki od zaległości podatkowych
Okres od 10.05.2012 od 08.11.2012 od 06.12.2012 od 10.01.2013 od 07.02.2013
Stawka % roczna 14.5% 14% 13,5% 13% 12,5%
Używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych
Stawka za 1km przebiegu:
Pojemność silnika Obowiązują od 14.11.2007r
do 900 cm3 0,5214
powyżej 900 cm3 0,8358
 
 
 BIURO RACHUNKOWE mgr Ewa Janisiów
 Licencja Ministra Finansów 25025/01
 Warszawa 01-828 ul. Schroegera 82
 tel/fax. 22 864 90 54 
   
 Biuro czynne pon. - pt. w godz. od 8.00 do 16.00      e-mail

©QuickNet